สำหรับคนที่เคยเห็นการซื้อขายเกี่ยวกับการขายเครื่องประดับ เศษทองแท้มาตรฐานเยาวราช บางคนยังสงสัยเกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ว่าแท้หรือปลอม คำตอบคือ ไม่ใช่ของแท้ เหตุผลนั้นก็เพราะ

  •  ทองคำนั่น ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปลักษแบบใด เศษผล หรือละออง ก็ยังเป็นทองคำที่มีค่า และมีราคาเท่าเทียมเทียบเทียมเทียบเท่าทองคำทุกประการ
  •  การะบวนการผลิตทอง จะมีการควบคุมค่อนข้างเข็มงวด เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด จากกระบวนการผลิต ไปจนถึงเศษผงตะไบต่าง ๆ จะถูกรวบรวมนำไปหลอมเป็นทองบริสุทธิ์ เพื่อกลับไปยังกระบวนการผลิตใหม่อยู่ตลอดเวลาสำหรับคนที่อ้างว่า ผลิตมาจาก  สะเก็ดทองคำแท้ มันจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด
  •  ราคาสินค้าดัง จากตัวอย่างนั้น น้ำหนักอยู่ที่ 2 บาท กันเลย สรุปสั้น ๆ ได้ว่า สินค้าตัวนี้ไม่ใช่ทองคำแน่นอน เพราะคงไม่มีธุรกิจที่ไหนผลิตสินค้าออกมาขายและขาดทุนมากกว่า 10 เท่าเช่นกัน
  • จากสินค้าข้างบน ถ้านำเศษทองคำแท้มาเข้าสู่กระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น กะไหล่ (ชุบแบบโบราณ) บนโลหะชนิดอื่น ๆ  จะไม่มีปริมาณทองคำเพียงต่อการหลอมเป็นทองบริสุทธิ์ ทำให้ราคาทองคำนั้นมีมูลค่ามากพอที่จะรับซื้อคืนของร้านค้านั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ร้านทองไม่ยอมรับซื้อสินค้านี้