ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรายังไง

แลกเปลี่ยนเงิน Super Rich

วิธีแลกเปลี่ยนเงินร้าน Super Rich

จะมีอยู่ 2 ร้าน คือ ร้านสีส้ม กับ ร้านสีเขียว เมื่อก่อนก็รวมกันอยู่ แต่ปัจจุบันได้มีการแยกตัวออกไปเป็น 2 ร้าน
Super Rich ( ร้านสีส้ม )
Super Rich Thailand ( ร้านสีเขียว ) ร้านสองพี่น้องนี้อยู่ตรงข้ามกัน แต่วิธีการบริหารอาจจะไม่ค่อยตรงกันเลยเป็นสาเหตุที่ต้องแยกกันไป

แต่ร้านไหนก็เหมือน ๆ กันนั่นแหละ แต่ควรที่จะโทรไปเช็คอัตรแลกเปลี่ยนของทั้ง 2 ร้านก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ว่า ร้านไหน ให้rate ราคาดีกว่า
เบอร์ร้านสีส่ม 0-2655-2488 www.superrich1965.com
เบอร้านสีเขียว 0-2254-444ม 0-2655-0155, 0-2253-5559 www.superrichthailand.com

การแลกเปลี่ยนของ Super Rich ( สีส้ม )

เจ้าหน้าที่จะขอดูบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือไม่ก็ passport และเราก็ไปถ่ายเอกสาร แนะนำให้ถ่ายเอกสารระบุไว้ว่าใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น
นำใบที่ถ่ายเอกสารไปยื่นที่เคาน์เตอร์ ช่องไหนว่างก็เดินเข้าไป ปกติคนจะมีไม่เยอะสลับกันไป

วิธีการดู Rate ว่าจะขายหรือซื้อดี ?

SELL = rate เงินที่ Super rich ขายให้เรา เวลาซื้อเงินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ เลยต้องดูที่ SELL
BUY = rate ที่ Super Rich รับซื้อเงินต่างประเทศ ใช้เวลาที่เราต้องการเอาเงินต่างประเทศไปแลกเป็นเงินไทย ดูที่ BUY

แจ้งที่เคาน์เตอร์ว่าจะแลกอะไร แล้วจะให้บัตรมา แลกได้เท่าไร อะไรบ้าง หลังจากนั้นก็รอ ส่วนนี้จะไม่มีบัตรคิว เขาจะเรียกเราด้วยการแจ้งสกุลเงินที่เราแลก แล้วจำนวนเงินที่เราแลก
เช่น เราแลกเงิน SGD จำนวน 2040 เราก็เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ จากนั้นยื่นบัตรที่เค้าให้เรามา ส่วนเราก็รับเงินจากเจ้าหน้าที ตรวจสอบยอดเงิน ( จะมีใบสรุปการแลกเงินให้ ) เท่านี้ก็เรียบร้อย