สกุลในการใช้แลกเปลี่ยนเงินในประเทศ

สกุลเงินแลกเปลี่ยน

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินต่างประเทศที่อนุญาติให้ตัวแทนรับอนุญาติ ได้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 30 สกุล ในขณะที่ตัวแทนอนุญาตบางแห่งอาจจะเปิดไม่ครบสำหรับทำการแลกเปลี่ยน ทั้ง 30 สกุล เพราะข้อจำกัดแต่ละตัวแทน

ก่อนที่จะเดินเข้าไปแลกเปลี่ยนเงินดังตัวแทนดังกล่าวแนะนำให้ตรวจสอบกลุลเงิน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการ ก่อนที่จะเดินทางมาเพื่อความสะดวก จะได้ไม่เสียเวลาทีหลัง

ในธนาคารพาณิชย์และร้านรับแลกเปลี่ยนเงินบางแห่งเท่านั้น อาจจะเปิดรับซื้อขาย – แลกเปลี่ยนในทุกสกุล เพราะส่วนใหญ่จะรับแลกเปลี่ยนเฉพราะสกุลเงินหลักของโลกที่เป็นที่นิยม